JOB DESCRIPTION

Personal Assistant

A LITTLE ABOUT MYSELF

I am a 42 year old woman living on my own in Barry. I enjoy singing as part of a rock choir. I like trampolining, swimming, audio books, cooking, eating out, ten pin bowling, outdoor activities, gardening, visiting places such as St Fagans, short walks on the beach or to the country park in all weathers, going to the cinema, theatre and shopping. I also enjoy going to new places. One of my main interests is learning, speaking and practising Welsh. I am interested in visiting places where I can practice speaking the language, such as Welsh language coffee mornings and I attend the Adult Learning Centre so that I can further practice. I have Autism and quite complex neurological needs as well as being partially sighted.

PURPOSE OF THE JOB

I am looking to recruit 2 Personal Assistants who can help me to maintain my independence both at home and in the community. I want people who can help me to engage with others (socially and professionally) and to help me develop my communication skills.

HOURS OF WORK

14 hours per week (to be used very flexibly) but can include Saturday hours. Please specify how many hours you could work.

RATES OF PAY

£8.80 per hour rising to £9 per hour upon successful completion of the probationary period. Additional mileage will be paid by employer.

TASKS CAN INCLUDE

 • Supporting me at home with meal planning and preparation
 • Assisting me to engage in activities in the community
 • Supporting me to attend Welsh language classes and helping me to practice me skills
 • Assisting me with speaking to professionals (medical staff, social workers etc.)
 • Assistance with shopping, dealing with correspondence etc.

TYPE OF PERSON REQUIRED

 • Females only due to personal care
 • Reliable, punctual and trustworthy
 • Flexible
 • A creative thinker who is confident in new situations
 • Full, clean driving license with access to a car
 • Non smoker
 • Someone who can speak Welsh at Mynediad level 1 or 2/or someone who is willing to attend Welsh classes with me
 • A positive person
 • Someone who is quite mellow
 • Experience of working with adults with Autism would be beneficial

ABOUT THE JOB

This will be a proper job requiring a National Insurance number to be submitted.  A trial period of six months will be necessary in the first instance. The wage will be paid four-weekly on return of a payslip provided by the Centre for Independent Living.  You will receive appropriate holidays and holiday pay. This post is subject to an enhanced police check (DBS) and training may be required if identified by the employer.

DISGRIFIAD SWYDD

Cynothwywyr Personol x2

TIPYN BACH AM FY HUN

Rydw i yn fenyw sy’n 42 blwydd oed, ac rwy’n byw ar ben fy hun yn Barri. Rydw i yn mwynhau canu ac rwy’n ran o gor roc. Rwy’n hoffi trampolinio, nofio, llyfray sain, coginio, bwyta allan, bowlio, gweithgaredday yn yr awyr agored, garddio, ymweld a Sain Ffagan, cerdded ar yr traeth, neu’r i’r parc gwlad mewn bob tywydd, fi’n hoffi mynd i’r sinema, theatr a siopa. Dw hefyd yn mwynhau mynd i lleoedd newydd. Fy prif diddordeb yw dysgu, siarad a ymarfer Cymraeg. Mae gen i diddordeb i ymweld a leoedd ble fi yn gallu ymarfer siarad y iaith fel bore coffi iaith Cymraeg ac fi yn fynd i Ganolfan Ddysgu i oedolion i ymarfer ymhellach. Mae gen i awtistiaeth a niwrolegol anghenion eithaf cymhleth a mae fy golwg yn rhannol hefyd.

PWRPAS Y SWYDD

Rydw i yn edrych i recriwtio dau Cynothwywyr Personol sy’n gallu helpu fi cynnal bywyd annibynol yn fy ty ac yn y gymuned. Dwi eisiau rhywun sy’n gallu helpu fi ymgysylltu gyda pobl eraill (yn gymdeithasol a yn broffessiynol) ac helpu fi datblygu fy sgiliau cyfathrebu.

ORAU O WAITH

14 orau yr wythnos (i ddefnyddio yn hyblyg iawn) ond yn gallu cynnwys orau a Ddydd Sadwrn.

CYFLOG

£8.80 yr awr yn codi i £9.00 yr awr ar ol gwblhau cyfnod prawf llwyddiannnius. Bydd milltiroedd ychwanegol yn cael ei talu gan y gyflogwr.

GALL TASGAU GYNNWYS

 • Darparu cefnogaeth yn fy ty gyda cynllunio a pharatoi prydau bwyd.
 • Rhoi cymorth i fi i ymgysylltu mewn gewithgareddau yn y gumunded.
 • Darparu cefnogaeth i ddosbarthiadau iaith Cymraeg ac helpu fi i ymarfer fy sgiliau.
 • Darparu fi gyda siarad i bobl broffesiynol (staff meddygol, gweithiwr cymdeithasol, ac ati)
 • Darparu gyda siopa, a delio a gohebiaeth ac ati.

PERSON SY’N OFYNNOL

 • Benyw oherwydd gofal personol
 • Dibynadwy a prydlon
 • Hyblyg
 • Meddyliwr creadigol sy’n hyderus mewn sefyllfa newydd
 • Trwydded yrru llawn a glan gyda mynediad i gar
 • Person sydd ddim yn ysmygu
 • Rhywun sy’n gallu siarad Cymraeg mynediad 1 neu 2 neu rhywun sy’n hapus i fynd i ddosbarthiadau Cymraeg gyda fi.
 • Person positif
 • Rhywun sy’n eithaf mellow
 • Profiad o weithio gyda oedolion sy’n austistig yn fuddiol.

 

AM Y SWYDD

Bydd hyn yn swydd iawn sy’n angen rhif yswiriant gwladdol yw cyflwyno. Bydd cyfnod prawf am chewch mis yn y lle cyntaf. Mae’r cyflog yn cael ei talu pedwar wythnos ar ddychwelyd o slip cyflog a ddarpenir gan Canolfan Byw Annibynnol. Byddwch chi yn derbyn gwyliau a tal gwyliau. Mae rhaid cael gwiriad heddlu (DBS) cyn ddechrau y swydd ac hyfforddiant os mae’r cuflogwr yn ei adnabod.