Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Amdanom

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Amdanom

Mae Canolfan Dewis ar gyfer Byw’n Annibynnol  yn sefydliad gwirfoddol sy’n gweithio mewn Saith Awdurdod Lleol – Rhondda Cynon Taf , Bro Morgannwg , Casnewydd , Merthyr Tudful , Blaenau Gwent, Wrecsam a Mynwy . Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol o bob un o’r awdurdodau hyn .

Cafodd y sefydliad gwreiddiol ei greu yn 1996 fel Cwmni nad yw’n gwneud elw Cyfyngedig drwy Warant. Fe’i cynlluniwyd i weithredu fel sefydliad 3ydd parti ei redeg gan bobl anabl sy’n defnyddio ei wasanaethau . Ei nodau penodol yn caniatáu i nifer fach o bobl anabl i gael dewis o ran pwy y maent yn dymuno i ofalu amdanynt ( cynorthwywyr personol) tra bod y Cwmni cyflogi cynorthwywyr personol.
Taliadau Uniongyrchol daeth yn opsiwn yn Rhondda Cynon Taf o 2001 , ymgymerodd y sefydliad rôl ‘ Gwasanaeth Cefnogi ‘ . Yn 2001 daeth yn C.I.L. (Canolfan ar gyfer Byw yn Annibynnol) .

O’r cychwyn cyntaf,  roedd y Ganolfan ar gyfer Byw’n Annibynnol gyda pwyllgor rheoli yn cynnwys pobl anabl sy’n defnyddio y wasanaethau a phobl nad ydynt yn anabl sy’n gefnogwyr ei hethos a’i gwerthoedd. Mae’r Pwyllgor Rheoli yn goruchwylio gwaith y staff ac yn helpu i ddatblygu polisïau yn y dyfodol .
Newidiodd y Mudiad ei enw a dod yn adnabyddus fel Dewis Canolfan ar gyfer Byw’n Annibynnol yn 2006 . Dechrauodd  ei waith o amgylch  gwasanaethau ei Gynllun Cymorth Taliadau Uniongyrchol yn Rhondda Cynon Taf . O’r  model gwreiddiol hyn maent wedi datblygu cynlluniau cymorth tebyg ym Merthyr Tudful , yna Powys , ac ym Mro Morgannwg . Mae’n ehangu ei wasanaethau dros y pum mlynedd diwethaf i Eiriolaeth a Hyfforddiant . Mae bellach yn ddarparwr eiriolaeth i i Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf , Casnewydd, Blaenau Gwent a Wrecsam.

Mae’n parhau i fod yn sefydliad nad yw’n gwneud elw ac mae wedi’i gofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau. Mae’n derbyn ei phrif gyllid refeniw gan yr Awdurdodau Lleol sy’n deillio gwasanaethau ohono.