Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Cyflogres

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Cyflogres

Mae Gwasanaeth Cyflogres Dewis CIL yn cymryd y straen allan o gynnal eich cyflogres, gan adael i chi ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig.

Beth yw Gwasanaeth Cyflogres?

Os ydych chi’n ystyried cyflogi eich staff eich hun gan ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol neu’r Gronfa Byw’n Annibynnol ond yn poeni am fod yn gyflogwr, yna mae modd i Wasanaeth Cyflogres Dewis CIL fod yn gefn i chi.

Os ydych chi’n dewis defnyddio’n gwasanaeth cyflogres, byddwn ni’n cyfrifo cyflogau a threthi eich staff a pharatoi cofnodion ar gyfer Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Sut mae’n gweithio?

  1. Nodwch ar daflen amser sawl awr mae eich gweithiwr/wyr wedi gweithio ynghyd ag unrhyw gostau sy’n ddyledus.
  2. Rhaid i chi a’ch swyddog cymorth personol lofnodi cefn y daflen amser.
  3. Anfonwch y daflen amser i’r cyfeiriad neu’r cyfeiriad e-bost sy wedi’u nodi isod.
  4. Defnyddiwch yr amserlen gyflogres briodol i sicrhau bod y dyddiadau ar y daflen amser yn gywir
  5. Byddwn ni’n cyfrifo’r cyflog ar gyfer pob un o’ch gweithwyr gan gynnwys treth ac yswiriant gwladol
  6. Byddwn ni’n anfon cyfloglen i bob un o’ch gweithwyr
  7. Bydd angen i chi roi siec i bob un o’ch gweithwyr am y swm a gyfrifwyd
  8. Byddwn ni’n dweud wrthoch chi faint bydd angen i chi dalu i wasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi bob chwarter neu bob mis
  9. Byddwn ni’n paratoi’r ffurflenni diwedd blwyddyn i Gyllid a Thollau EM

 

Dewis CIL
Amber House
Upper Boat Business Park
Upper Boat
Pontyridd
CF37 5BP

Tel:01443 827930
Fax: 01443 841922
timesheets@dewiscil.org.uk