Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Polisi Iaith Gymraeg

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Polisi Iaith Gymraeg

Rhesymeg

Mae Canolfan Byw’n Annibynnol Dewis yn cydnabod er bod y rhan fwyaf o’r boblogaeth yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf  fod angen i’r iaith Gymraeg i gael statws cyfartal yng Nghymru. Fel sefydliad sy’n seiliedig ar gydraddoldeb a ddaeth i fodolaeth yng Nghymru mae Canolfan Byw’n Annibunnol Dewis yn naturiol yn ceisio cynnig ei wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo hynny’n bosibl. Felly, mae gan bolisi sy’n parchu dwyieithrwydd a diwylliant Cymru a lle bo’n bosibl yn annog y defnydd o’r iaith Gymraeg.

I gael rhagor o fanylion am ein Polisi Iaith Gymraeg cysylltwch â ni.  Gall unrhyw un sy’n dymuno i ofyn am gopi o’n dogfennau polisi iaith Gymraeg llawn yn cael ei wneud dros y ffôn, yn ysgrifenedig, yn bersonol neu drwy e-bost.