Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Gweithdrefn cwynion

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Gweithdrefn cwynion

Mae Canolfan Byw’n Annibynnol Dewis yn ceisio darparu amrywiaeth o wasanaethau o ansawdd i bobl ag anableddau. Er mwyn cyflawni hyn, mae’n hanfodol ein bod yn gwrando ar bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Rydym yn croesawu cwynion fel y maent yn gweithredu fel dangosydd o’n perfformiad, gwasanaeth, effeithiolrwydd a sut mae’r sefydliad yn cael ei weld.
Mae gan DEWIS  polisi a gweithdrefn  chwynion ffurfiol i’w dilyn.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud cwyn ofyn am gopi o’r dogfennau hyn. Gellir gwneud ceisiadau dros y ffôn, yn ysgrifenedig, yn bersonol neu drwy e-bost.