Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Eiriolaeth Dinesydd

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Eiriolaeth Dinesydd

Beth yw Eiriolaeth Dinesydd?

Y fordd orau i ddisgrifio Eiriolaeth Dinesydd ydy ystyried sut y gall y person cyffredin (dinesydd) wirfoddoli a gwneud gwahaniaeth er gwell i fywyd rhywun.

Gwirfoddolwyr yw Eiriolwyr Dinesydd sy’n cael eu paru gyda phartner (y partner eiriolaeth) i ddod yn rhan barhaol a rheolaidd o’i fywyd/bywyd. Fel arfer, mae’r bartneriaeth yn un tymor hir ac wedi’i meithrin ar sail ymddiriedaeth, cyfeillgarwch a chyfrinachedd.

Gall Eiriolaeth Dinesydd bod o fudd i unigolion sy’n ynysig yn gymdeithasol neu sy’n cael anawsterau sylweddol yn eu bywydau, ond gall hefyd fod yn ddefnyddiol i bobl iau i baratoi ar gyfer bod yn oedolyn.

Ar hyn o bryd, dim ond yn Rhondda Cynon Taf mae Dewis yn cynnig y gwasanaeth yma. Mae ffurflen atgyfeirio o dan Ffurflenni a Thaflenni yn y ddewislen.

Beth mae Eiriolwr Dinesydd yn ei wneud?

Mae holl bartneriaethau Eiriolaeth Dinesydd yn cael eu creu er budd y partner eiriolaeth ac felly bydd rôl yr Eiriolwr Dinesydd yn dibynnu’n llwyr ar anghenion y partner eiriolaeth. Prif rôl yr Eiriolwr Dinesydd yw dod yn ffrind dibynadwy a ffyddlon sy’n gwrando ar y partner eiriolaeth – y gallant ganfod dymuniadau a dewisiadau eu partner, ond nid yw’n gwneud iddynt am y partner. Er enghraifft, efallai y bydd yr Eiriolwr Dinesydd yn cefnogi ei bartner i gael mynediad i weithgaredd, ymuno â grŵp, rhoi cynnig ar brofiad newydd neu gwrdd â nhw am sgwrs – mae’r cyfan yn dibynnu ar yr hyn y mae’r partner eiriolaeth eisiau neu’i angen.

Pwy all fod yn Eiriolwr Dinesydd?

Gall pobl o bob cefndir a chefndiroedd fod yn Eiriolwr Dinesydd – mae angen i’r gwirfoddolwyr fod mor amrywiol â’r grŵp o bobl sy’n cael budd o’u cymorth. Mae angen i chi fod yn gallu meithrin cyfeillgarwch gyda pherson arall ar sail ymddiriedaeth a chyfrinachedd a bod yn barod i roi rhywfaint o’ch amser rhydd i gwrdd â’ch partner eiriolaeth. A chithau’n Eiriolwr Dinesydd, mae’n bwysig eich bod chi’n aros yn ffyddlon i’ch partner eiriolaeth a’ch bod chi’n gallu cydnabod dewisiadau a phenderfyniadau eich partner, ond nid eu gwneud nhw ar ei ran/rhan.

Does dim rhaid i wirfoddolwyr fyw yn Rhondda Cynon Taf, ond mae gofyn eu bod nhw’n gallu cwrdd â’r partner eiriolaeth, a fydd yn dod o Rondda Cynon Taf, mewn lle sy’n gyfleus i bawb ac amser cyfleus hefyd. Rydyn ni wedi sicrhau arian grant gan Sefydliad Lloyds TSB i dalu treuliau gwirfoddolwyr, felly rydyn ni’n gallu ad-dalu costau teithio rhesymol gwirfoddolwyr.

I gael rhagor o wybodaeth ar fod yn Eiriolwr Dinesydd, ewch i Wirfoddoli fel Eiriolwr

Citizen Advocacy partnerships enjoy a bowling session together