Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Ffurflenni a Thaflenni

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Ffurflenni a Thaflenni

Isod, fe welwch chi restr o ffurflenni defnyddiol, gan gynnwys ffurflenni atgyfeirio ar gyfer y ddau fath o wasanaeth eiriolaeth mae Dewis CIL yn ei gynnal.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn Eiriolwr Dinesydd, bydd y ffurflen gais rydych chi ei angen yn y rhestr isod.

Mae yna hefyd rai taflenni ar gael i chi eu lawrlwytho. Mae’r taflenni yn cynnwys gwybodaeth am eiriolaeth yn gyffredinol, yn ogystal â manylion am waith eiriolwyr Dewis CIL a sut y gallai ein gwasanaethau fod o ddefnydd i chi.