Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Eirolaeth

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Eirolaeth

Rights2Beth ydi Eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn golygu siarad i fyny dros rhywun.
Mae eiriolaeth yn sicrhau bod llais pobl yn cael eu clywed ac yn cael eu gwrando arnynt.
Mae am helpu pobl i wneud dewisiadau eu hunain.
Mae’n rhoi cyfle i bobl fod mor annibynnol ac meant yn dewis.

Mae Canolfan Byw Anibynnol Dewis yn wasanaeth wedi hen sefydlu, gyda eiriolwyr profiadol ac gyda hyfforddiant. Mi rydym yn medru cynnig eiriolaeth mewn wahanol ffyrdd i wahanol math o bobl mewn wahanol amgylchiadau ac mi rydym yn hollol annibynnol.

I siarad gyda eiriolydd mi fedrwch chi gysylltu gyda ni ar 01443 827930 neu ebost ar advocacy@dewiscil.org.uk