Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Gwasanaethau

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Gwasanaethau

Mae Canolfan ar gyfer Byw’n Annibynnol Dewis yn cynnig llawer o  wasanaethau cymorth i’w cynorthwyo ddefnyddwyr gwasanaethau i gyflawni byw’n annibynnol. Gall hyn fod a chael cyfrif banc sydd wedi rheoli, trefnu CRB ar gyfer eu staff neu gymorth wrth recriwtio Cynorthwywyr Personol.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn, yna ffoniwch ni ar 01443 827930 neu e-bost ar info@dewiscil.org.uk