Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Independent Advocate / Eiriolydd Annibynnol

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Independent Advocate / Eiriolydd Annibynnol

Dewis Centre for Independent Living
Independent Advocate

Hours of work negotiable
Salary: £21,589 pro rata (negotiable depending on experience)
We wish to recruit a dynamic, self-motivated person committed to
individual rights to deliver independent advocacy support in Conwy and
Denbighshire. The post holder will primarily be supporting and
representing disabled people and unpaid carers aged under 65, but
must also be confident working with adults in a variety of situations
within a crisis advocacy service.

The post holder will be computer literate with a high standard of written
and verbal communication. They will be enthusiastic about working
with people and will be skilled at prioritising and managing their
workload. A sound knowledge of social care processes and an
understanding of the advocacy requirements within Welsh legislation is
desirable.

The position is based at our satellite office in Colwyn Bay, but will
involve regular travel throughout the Conwy and Denbighshire local
authority areas and sometimes to our head office in Pontypridd. The
successful applicant should already have or be willing to work towards
the Level 3 Certificate in Independent Advocacy.

Dewis C.I.L is an independent voluntary organisation with an integrated
management committee of disabled and non-disabled people. We
particularly encourage disabled people and people with direct
experience of disability to apply. This post is subject to a satisfactory
enhanced DBS check.

For an application pack (CVs are not accepted) please contact:
E-mail: humanresources@dewiscil.org.uk
Phone: 01443 827 930
Closing date for applications: Friday, 30th of August 2019 at 12noon.

Dewis Canolfan Byw Annibynnol
Eiriolydd Annibynnol
Oriau gwaith yn agored i drafodaeth
Cyflog: £21,589 pro rata (yn agored i drafodaeth yn dibynnu ar
brofiad)

Rydym yn edrych i recriwtio berson deinamig, hunan-gymhelliant, sydd
yn ymroddedig i hawliau bobl sydd yn agored i niwed, a phwysigrwydd
eiriolaeth yn Sir Conwy a Sir Dinbych . Bydd deiliad y swydd yn cefnogi
a chynrychioli pobl anabl a gofalwyr di-dâl dan 65 oed yn bennaf, ond
rhaid iddynt hefyd fod yn hyderus yn gweithio gydag oedolion mewn
amrywiaeth o sefyllfaoedd o fewn gwasanaeth eiriolaeth argyfwng.
Mi fydd deiliad y swydd yn lythrennog gyda chyfrifiaduron, gyda safon
uchel o gyfarthrebu llafar ac ysgrifenedig. Mae’r swydd yn seiliedig yn
ein swyddfa lloeren ym Mae Colwyn, ond mi fydd yn cynnwys trafeilio
drwy gydol ardaloedd awdurdod leol sir Conwy a sir Dinbych, ac i ein
Pencadlys ym Mhontypridd. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus wedi
cyflawni Dystysgrif Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol neu fod yn
barod i weithio tuag ati.

Mae Dewis yn gymdeithas gwirfoddol gyda phwyllgor rheoli integredig
o phobl sydd gyda anabledd, yn ogystal a phobl heb anabledd. Mi
rydyn yn enwedig yn annog pobl gyda anabledd a phobl gyda phrofiad
uniongyrchol o anabledd i geisio am y swydd. Mae’r swydd yn amodol
ar wiriad DBS boddhaol.

Am becyn geisio (nid yw CV yn dderbyniol) cysylltwch â:
E-bost: humanresources@dewiscil.org.uk
Ffon: 01443 827 930
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener, 30fed of Awst 2019
am hanner dydd.