Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Independent Advocate / Eiriolydd Annibynnol

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Independent Advocate / Eiriolydd Annibynnol

Dewis Centre for Independent Living

Independent Advocate

30 hours per week
Salary: £21,589 pro rata (negotiable depending on experience)

We wish to recruit a dynamic, self-motivated person committed to individual rights to deliver independent advocacy support in Conwy and Denbighshire. The postholder will primarily be supporting and representing disabled people and unpaid carers aged under 65, but must also be confident working with adults in a variety of situations within a crisis advocacy service.

The postholder will be computer literate with a high standard of written and verbal communication. They will be enthusiastic about working with people and will be skilled at prioritising and managing their workload. A sound knowledge of social care processes and an understanding of the advocacy requirements within Welsh legislation is desirable.

The position is based at our satellite office in Colwyn Bay, but will involve regular travel throughout the Conwy and Denbighshire local authority areas and sometimes to our head office in Pontypridd. The successful applicant should already have or be willing to work towards the Level 3 Certificate in Independent Advocacy.

Dewis C.I.L is an independent voluntary organisation with an integrated management committee of disabled and non-disabled people. We particularly encourage disabled people and people with direct experience of disability to apply. This post is subject to a satisfactory enhanced DBS check.

For an application pack (CVs are not accepted) please contact:
E-mail: humanresources@dewiscil.org.uk
Phone: 01443 827 930

Closing date for applications: Friday, 21st June 2019 at 12noon.

Dewis Canolfan Byw Annibynnol

Eiriolydd Annibynnol

30 awr yr wythnos
Cyflog: £21,589 pro rata (yn agored i drafodaeth yn dibynnu ar brofiad)

Rydym yn edrych i recriwtio berson deinamig, hunan-gymhelliant, sydd yn ymroddedig i hawliau bobl sydd yn agored i niwed, a phwysigrwydd eiriolaeth yn Sir Conwy a Sir Dinbych . Bydd deiliad y swydd yn cefnogi a chynrychioli pobl anabl a gofalwyr di-dâl dan 65 oed yn bennaf, ond rhaid iddynt hefyd fod yn hyderus yn gweithio gydag oedolion mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd o fewn gwasanaeth eiriolaeth argyfwng.

Mi fydd deiliad y swydd yn lythrennog gyda chyfrifiaduron, gyda safon uchel o gyfarthrebu llafar ac ysgrifenedig. Mae’r swydd yn seiliedig yn ein swyddfa lloeren ym Mae Colwyn, ond mi fydd yn cynnwys trafeilio drwy gydol ardaloedd awdurdod leol sir Conwy a sir Dinbych, ac i ein Pencadlys ym Mhontypridd. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus wedi cyflawni Dystysgrif Lefel 3 mewn Eiriolaeth Annibynnol neu fod yn barod i weithio tuag ati.

Mae Dewis yn gymdeithas gwirfoddol gyda phwyllgor rheoli integredig o phobl sydd gyda anabledd, yn ogystal a phobl heb anabledd. Mi rydyn yn enwedig yn annog pobl gyda anabledd a phobl gyda phrofiad uniongyrchol o anabledd i geisio am y swydd. Mae’r swydd yn amodol ar wiriad DBS boddhaol.

Am becyn geisio (nid yw CV yn dderbyniol) cysylltwch â:

E-bost: humanresources@dewiscil.org.uk
Ffon: 01443 827 930

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener, 21ain Mehefin 2019 am hanner dydd.

Monthly Archive

Annual Archive