Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Llogi

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Llogi

Llogi’r Ystafell Gynhadledd/Hyfforddiant

Mae ystod o ystafelloedd cynhadledd hygyrch gyda Dewis, sy’n berffaith ar gyfer cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi. Mae ein maes parcio yn hygyrch hefyd. Yn ogystal â hynny, mae cegin lân a modern ar gyfer paratoi lluniaeth ysgafn ac mae modd inni roi cyngor ichi am wasanaethau arlwyo.

Main conference room 2

Prif ystafell gynhadledd – hyd at 100 o bobl â sedde

Main conference room 2

Prif ystafell gynhadledd – hyd at 100 o bobl â sedd

Ystafell gynhadledd 1 – hyd at 15 o bobl â sedd

Conference room 3


Ystafell gynhadledd 3 – hyd at 10 o bobl â sedd

Conference Room 4


Ystafell gynhadledd 4 – hyd at 8 o bobl â sedd

Kitchen

Ein cegin lân a modern

Os hoffech chi logi ein hystafelloedd cynhadledd / hyfforddiant, ffoniwch ni ar 01443 827930 neu e-bost bookings@dewiscil.org.uk