Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Recriwtio

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Recriwtio

Croeso i’r adran swyddi. Mae Swyddi yn cael eu trefnu yn ôl maes sy wedi’u rhestru ar y chwith.

Mae’r ffurflenni cais ar dudalen Ffurflenni Cais. Mae modd lawrlwytho ffurflenni cais, ac wedi ichi eu llenwi, mae modd ichi eu hanfon drwy’r post neu e-bost recruitment@dewiscil.org.uk.


Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n nodi rhif cyfeirnod y swydd mae diddordeb gyda chi ynddi yn y blwch yng nghornel waelod ar ochr dde tudalen 1. Dim ond UN ffurflen gais mae rhaid ichi’i llenwi ar gyfer faint bynnag o swyddi rydych yn cyflwyno cais amdanyn nhw.