Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Taliadau Uniongyrchol

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Taliadau Uniongyrchol

Beth yw Taliadau Uniongyrchol?

Arian sy’n cael ei ddarparu yn uniongyrchol gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol i rywun sydd wedi cael ei asesu yn berson sydd angen cymorth neu ofal.

Dim ond ar gyfer cwrdd ag anghenion asesiad mae modd defnyddio arian Taliadau Uniongyrchol. Bydd y swm o arian yn dibynnu ar asesiad o anghenion sy’n cael ei gynnal gan Weithiwr Cymdeithasol.

Defnyddio Taliadau Uniongyrchol

Y syniad tu ôl i Daliadau Uniongyrchol yw rhoi cyfle i unigolyn i gael mwy o ddewis a mwy o reolaeth dros eu hanghenion gofal a’r trefniadau sy’n mynd llaw yn llaw ag hynny.

Mae Taliadau Uniongyrchol yn eich gadael chi i ddewis ac i drefnu pethau sy’n addas i chi. Dyma pam y gall Taliadau Uniongyrchol roi fwy o annibyniaeth i bobl anabl.

Cynorthwywyr Personol

Mae’r mwyafrif llethol o bobl sy’n defnyddio Taliadau Uniongyrchol yn cyflogi cynorthwywyr personol i’w cefnogi a darparu’r gofal a’r cymorth sydd angen arnyn nhw.

Yn aml, mae’n ymddangos yn fwy anodd nag y mae mewn gwirionedd, ond gyda sefydliad megis Dewis yn darparu gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth, mae pethe yn llawer haws.

Ychydig iawn o bobl sy’n difaru manteisio ar Daliadau Uniongyrchol. Wrth iddynt ddechrau eu defnyddio nhw, mae pobl anabl yn sylweddoli yn glou sut mae taliadau uniongyrchol yn eu galluogi i adfer rhywfaint o reolaeth ar eu bywydau.