Having the power to improve the lives of others is, to many people, a privilege, and one that comes with its own sense of obligation. Acting on these powerful feelings of responsibility is a great way to reinforce our own personal values and feel like we’re living in a way that is true to our own ethical beliefs.


We’re delighted that you’re considering making a donation to Dewis CIL.


Dewis CIL are a leading voluntary charity that provides support for disabled persons and those receiving support from our advocacy services.

I lawer o bobl, mae meddu ar y grym i wella bywydau pobl eraill yn fraint, ac yn un sy’n dod â’i synnwyr o ymrwymiad ei hun. Mae gweithredu ar y teimladau grymus hyn o gyfrifoldeb yn ffordd wych o atgyfnerthu ein gwerthoedd personol ein hunain a theimlo fel ein bod ni’n byw mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’n credoau moesegol ein hunain.

 

Rydym ni’n falch iawn eich bod yn ystyried rhoi rhodd i CBA Dewis.

 

 

Elusen wirfoddol flaenllaw yw CBA Dewis sy’n darparu cymorth i bobl anabl a’r rhai sy’n derbyn cymorth gan ein gwasanaethau eiriolaeth.