Dewis CIL Head Office is moving to new premises

Dewis Centre for Independent Living’s Head Office have moved premises to: Suite 4 and 5 No 1 & 2 Melin Corrwg Upper Boat Pontypridd CF37 5BE. Read more

NHS and Social Care Financial Recognition Scheme

The scheme has been introduced by Welsh Government to recognise and reward the hard work and commitment of social care staff including Personal Assistants (PA’s) who have provided essential care to our most vulnerable citizens during the most challenging period of the Covid-19 pandemic. Read more

Cymraeg

Cymraeg Read more

Ynglŷn â Dewis CIL

Mae Canolfan Byw'n Annibynnol Dewis yn sefydliad elusennol sydd wedi ymrwymo i gynorthwyo pobl anabl, gan ganiatáu iddynt fyw'n annibynnol, a rhoi 'dewis' iddynt. Read more

About Dewis

About Dewis Read more

Ein gweledigaeth

Rydym yn cydnabod dewis fel hawl sylfaenol ac yn credu y dylai fod gan bobl anabl y rhyddid i ddewis a chymryd rheolaeth o’u bywydau. Read more

Our vision

Replace this with your content Read more

Ein stori

Hanes a chefndir Crëwyd y sefydliad gwreiddiol ym 1996 fel Cwmni Cyfyngedig drwy Warant nid-er-elw. Fe’i dyluniwyd i weithredu fel sefydliad 3ydd parti sy’n cael ei redeg gan bobl anabl sy’n defnyddio ei wasanaethau. Ei nodau penodol oedd galluogi nifer fach o bobl anabl i gael dewis ynghylch pwy yw eu gofalwyr (cynorthwywyr personol), tra bod y Cwmni’n cyflogi’r cynorthwywyr personol Read more

Our story

Replace this with your content Read more

Beth yw eiriolaeth?

Gwybodaeth ar gyfer cleientiaid neu deuluoedd Os ydych chi neu rywun yr ydych chi’n ei gefnogi yn ei chael yn anodd deall yr hyn sy’n cael ei ddweud am eich/ei anghenion gofal a chefnogaeth a dydych chi ddim yn sir beth i’w wneud nesaf, yna mae’n bosibl y gallai eiriolaeth eich helpu chi. Read more

Beth yw taliadau uniongyrchol

Taliadau uniongyrchol yw cronfeydd a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer oedolion a phlant anabl sydd ag angen wedi’i asesu, a nodwyd gan y gwasanaethau cymdeithasol. Read more

Cardiff Direct Payments

Details about the Direct Payments Scheme in Cardiff Read more

Coronavirus (Covid-19) Resources

Coronavirus links to resources. Read more

Statutory Sick Pay (SSP) Enhancement Scheme

Statutory Sick Pay (SSP) Enhancement Scheme Read more

Vale of Glamorgan Direct Payments

Details about the Direct Payments Scheme in the Vale of Glamorgan Read more

Rhondda Cynon Taff Direct Payments

Details about the Direct Payments Scheme in Rhondda Cynon Taff Read more

Carer’s Bonus - Social Care Workforce Special Payment Scheme

Carer’s Bonus - Social Care Workforce Special Payment Scheme The Welsh Government have introduced a scheme which recognises and rewards those who have worked during the COVID-19 pandemic. The reward is a one-off payment of £500 which is subject to tax and National Insurance. Read more

Areas we support

Replace this with your content Read more