Job - Personal Care Assistant

A Disabled female employer is looking for a Cardiff-based Personal Care Assistant, to work 12 hours per week – Tuesday, Wednesday and Saturday mornings.

Applicant must:-

 • Be Female [due to personal care requirements]
 • Be flexible to cover extra hours
 • Drive their own car
 • Have a willingness to learn the job
 • Have up-to-date Covid vaccinations
 • Agree to enhanced DBS check
 • Be good humoured

Good working conditions. Pay £14.00 - £15.00 per hour. Four weeks holiday leave pro rata.

For full Job Description and Application Form, please email -  [email protected] 

Swydd - Cynorthwyydd Gofal Personol

Mae cyflogwr benywaidd anabl yn chwilio am Gynorthwyydd Gofal Personol sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, i weithio 12 awr yr wythnos – boreau Mawrth, Mercher a Sadwrn.

Rhaid i'r ymgeisydd:-

 • Fod yn Fenywaidd [Angen Cymhwyster Galwedigaethol Gwirioneddol oherwydd gofynion gofal personol]
 • Byddwch yn hyblyg ar gyfer oriau ychwanegol
 • Medru gyrru car eu hunain
 • Bod â pharodrwydd i ddysgu'r swydd
 • Wedi cael y brechiadau Covid diweddaraf
 • Cytuno i wiriad DBS manylach
 • Bod o hiwmor da

Amodau gwaith da. Talu £14.00 - £15.00 yr awr. Pedair wythnos o wyliau pro rata.

I dderbyn Disgrifiad Swydd llawn a Ffurflen Gais, anfonwch e-bost at - [email protected]