Dewis Centre for Independent Living (C.I.L.)

A voluntary organisation working in six Local Authorities

Hafan

01443 827930

info@dewiscil.org.uk

Dewis CIL

Mae Canolfan Byw Annibynnol DEWIS yn sefydliad gwirfoddol sy’n gweithio mewn saith Awdurdod Lleol  – Rhondda Cynon Taf, Powys, Bro Morgannwg, Casnewydd, Merthyr TudfulBlaenau Gwent a Sir Fynwy. Mae Dewis yn gweithio mewn partneriaeth gydag Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol o bob un o’r awdurdodau.

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ein gwefan. Daliwch i bori i’w derbyn. Am ragor o wybodaeth am sut y gallwch eu rheoli nhw, gweler ein polisi preifatrwydd.

Videos

Dewis CIL Youtube Channel

Taliadau Uniongyrchol

Mae Taliadau Uniongyrchol yn darparu unigolion gyda chyfle i gael mwy o ddewis a mwy o rheolaeth dros eu hanghenion gofal.

 Taliadau Uniongyrchol

Recriwtio

Swyddi gwag cynorthwy-ydd personol sy’n gefnogi defnyddwyr y gwasanaeth Taliadau Uniongyrchiol. New position available in Tonyrefail
Swyddi gwag cynorthwy-ydd personol .

Recriwtio

Eirolaeth

Mae gan canolfan byw annibynnol Dewis gwasanaeth eiriolaeth efo gweithwyr profiadol a hyfforddedig.

Eiriolaeth

Llogi

Mae gennym amrywiaeth ardderchog o ystafelloedd cynhadledd gwbl hygyrch modern sy’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd a hyfforddiant.

Llogi

Hyfforddiant

Mae Dewis yn darparu amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant ar gyfer defnyddwyr a cynorthwy-ydd personol. Gweler ein hamserlen hyfforddi chwarterol ar gyfer y manylion llawn.

Hyfforddiant

Cyflogres

Mae Dewis yn darparu cefnogaeth cyflogres llawn i holl ddefnyddwyr ein gwasanaeth.

Cyflogres

Cyllid

Darllenwch ein cylchlythyr chwarterol gyda erthyglau diddorol a llawer o wybodaeth ddefnyddiol.

Cyllid

Gwasanaethau

Mae Dewis yn cynnig wasanaethau cymorth eang i cynorthwyo defnyddwyr i gyflawni byw’n annibynnol.