Carers Wales are hosting a full day of activities to support the mindfulness and wellbeing of unpaid carers on Saturday 27th February 2021. Each session is individual and you can join as many or as few as you like. You do not have to commit to the whole day.

The day will look like this:

• 10.00 -11.20 – Self Care.

• 11.30 -12.50 - Stress Management.

• 13.00 -14.20 - Healthy Back Management.

• 14.30 - 15.50 - Hand Massage.

• 16.00 -17.20 - Dru Yoga.

• 17.30 – 18.50 – What is counselling.

• 19.00 – 20.20 - Dru Yoga.

 

Rydym yn cynnal diwrnod llawn o weithgareddau i gefnogi ymwybyddiaeth ofaglar a lles gofalwyr di - dal ar Dydd Sadwrn 27ain Chwefror 2021. Mae pob sesiwn yn unigol a gallwch ymuno a chynifer neu gyn lleied ag yn dymunwch. Nid oes raid i chi ymrwymo i'r diwrnod cyfan.

Bydd yr dirwnod yn edrych fel hyn:

• 10.00 - 11.20 - Hunanofal

• 11.30 - 12.50 - Rheoli straen.

• 13.00 - 14.20 - Rheoli Cefn Iach

• 14.30 - 15.50 - Tylino Dwylo

• 16.00 - 17.20 - Sessiwn Dru Ioga – addas ar gyfer pob oedran a gallu..

• 17.30 – 18.50 – Beth yw Cwnsela

• 19.00 – 20.20 - Sessiwn Dru Ioga – addas ar gyfer pob oedran a gallu.

 

To register. I gofrestru https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-wales-wellbeing-day-tickets-140248752795

------------------------------------------------------------------------

‘Me Time' is a chance for unpaid carers to do something for their own enjoyment. These online sessions, funded by the Welsh Government, are a place where carers can get involved in a range of activities and explore new opportunities that they may not be able to do normally. We will be doing all sorts of things ranging from group viewings of the great wonders of the world, to arts, music, physical exercise, relaxation and mindfulness and so much more.

 

Mae 'Amser i mi' yn gyfle i ofalwyr di-dâl wneud rhywbeth er eu mwynhad eu hunain. Mae'r sesiynau ar-lein hyn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn fan lle gall gofalwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ac archwilio cyfleoedd newydd nad ydyn nhw yn gallu eu gwneud fel arfer o bosibl. Byddwn yn gwneud pob math o bethau yn amrywio o wylio rhyfeddodau mawr y byd mewn grŵp, i gelfyddydau, cerddoriaeth, ymarfer corff, ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar a chymaint mwy.

 

------------------------------------------------------------------------

Our next wellbeing day will be on Friday 26th March

We want to invite unpaid carers to join us in a celebration of the Mindful activities that we have had on our Me Time sessions and share that experience with other carers who are in the same position.

 

Bydd ein ddirwnod lles nesaf ar dydd Gwener 26ain Mawrth.

Hoffem wahodd gofalwyr di-dal i ymuno a ni i ddathlu'r gweithgareddau Ymwybodol yr ydym wedi'u cael ar ein sesiynau Me Time a rhannu'r profiad hwnnw a gofalwyr eraill yn yr un sefyllfa